Mega Disposable | MakoMarket
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Mega Disposables S. A. është kompani greke për prodhimin e prodhimeve të cilësisë së lartë për higjienë personale për përdorim të njëhershëm. Mega është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e prodhimeve për higjienë personale në Evropë. Kompania ka portofol të madh të prodhimeve, përfshi dhe të gjithë kategoritë e higjienës personale dhe vazhdimisht investon në teknologji më bashkëkohore, në sistemet e kontrollit të cilësisë më të lartë dhe në personelin e kualifikuar. Portofoli i prodhimeve përfshin brande të njohura, siç janë: EveryDay, PomPon, BabyCare, Babylino, Dipers, Wet Hankies, të cilat përveç në Maqedoni, janë të pranishme edhe në 25 vende tjera, më së shpeshti si liderë në treg.