Резервни добитници од наградната игра на AVA | МакоМаркет
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Заврши големата наградна игра на AVA.

Во присуство на претставници на Мако Маркет, по случаен избор по електронски пат беа извлечени резервните добитници на алките OXETTE од големата наградна игра на AVA.

Среќните добитници ќе бидат исконтактирани по СМС, а наградите ќе можат да си ги подигнат лично, со прикажување на фискалната сметка во просториите на Мако Маркет ул. „Првомајска“ бб, 1000 Скопје во период од 10:00 до 14:00 часот, секој работен ден од понеделник до петок.

За повеќе информации за подигнување на наградите можете да се обратите на телефонскиот број 02 278 6666 од Понеделник до Петок од 10:00 до 14:00 часот.

Листа на резервни добитници:
*Последните 2 бројки се скриени за заштита на лични податоци*
Рокот на подигнување е до 23.12.2019.

389758454** #0114 16:28:00
389785686** #0286 12:34:00
389713791** #0262 13:18:00
389726697** #0063 18:20:34
389783383** #0169 13:03:46
389709440** #0119 11:19:00
389716437** #0063 11:35:00
389762210** #0440 19:35:00