Добитници од наградната игра на AVA | МакоМаркет
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Заврши големата наградна игра на AVA.

Во присуство на претставници на Мако Маркет, по случаен избор по електронски пат беа извлечени добитниците на алките OXETTE од големата наградна игра на AVA.

Среќните добитници ќе бидат исконтактирани по СМС, а наградите ќе можат да си ги подигнат лично, со прикажување на фискалната сметка во просториите на Мако Маркет ул. „Првомајска“ бб, 1000 Скопје во период од 10:00 до 14:00 часот, секој работен ден од понеделник до петок.

За повеќе информации за подигнување на наградите можете да се обратите на телефонскиот број 02 278 6666 од Понеделник до Петок од 10:00 до 14:00 часот.

Листа на добитници:
*Последните 2 бројки се скриени за заштита на лични податоци*

389784146** #0229 12:18:00
389783201** #0118 12:43:00
389765820** #0269 14:00:42
389766896** #0149 10:14:00
389702786** #0008 08:27:26
389779726** #0652 20:10:24
389754330** #0090 10:38:38
389753880** #0141 14:37:00
389792542** #0189 12:20:00
389756156** #179 20:33:00
389722230** #0387 22:51:00
389709206** #0063 10:27:00
389783442** #0176 16:46:30
389712217** #0148 12:01:00
389705922** #309 17:46:50
389769665** #0370 15:45:00
389756362** #0152 10:40:00
389709780** #0293 18:08:00
389784436** #1234 14:55:17
389754789** #0178 13:02:00


Листа на резервни добитници:
*Последните 2 бројки се скриени за заштита на лични податоци*
Рокот на подигнување е до 23.12.2019.

389758454**#011416:28:00
389785686**#028612:34:00
389716437**#006311:35:00
389726697**#006318:20:34
389783383**#016913:03:46
389709440**#011911:19:00
389713791**#026213:18:00
389762210**#044019:35:00