Виртуелно студио на Agna Leadership Academy | МакоМаркет
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Задоволство ни беше да присуствуваме во виртуелното студио на Agna Leadership Academy и повторно се уверивме дека не постојат ограничувања за секој кој е спремен да вложува во сопствениот раст и развој!

Му благодариме на  Васил Начи и на останатите говорници, а за сите оние кои го делат нашиот growth mindset, и не престануваат да инвестираат во себе.

„Ако сите живеат со вредност на почит, интегритет и раст, тогаш организацијата станува голема, почитувана и ги исполнува ветувањата на пазарот!“ –Васил Начи.