+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus maxi night – Pecetë sanitare ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Me aromë të lehtë diskrete...

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus super- Pecetë sanitare e gjatë ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Me aromë të lehtë diskrete...

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus normal - Pecetë sanitare ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Gjatësi standarde. Me aromë të...

EveryDay HyperDry

EveryDayHyperdry Ultra Plus Maxi Night - Pecetë sanitare e gjatë ultra e hollë me krahë të dyfishtë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Ideale...

EveryDay HyperDry

Every Day Hyperdry Ultra Plus Super- Pecetë sanitare e gjatë ultra e hollë me krahë të dyfishtë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Me...

EveryDay HyperDry

Every Day Hyperdry Ultra Plus Normal – Pecetë sanitare ultra e hollë me krahë të dyfishtë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Gjatësi...

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus maxi night – Pecetë sanitare ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Me aromë të lehtë diskrete...

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus super- Pecetë sanitare e gjatë ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Me aromë të lehtë diskrete...

EveryDay Fresh

EveryDay Fresh ultra plus normal - Pecetë sanitare ultra e hollë me krahë mbrojtës. Falë teknologjisë Center Plus me bërthamë qendrore të përforcuar sigurohet absorbim dhe mbrojtje maksimale madje edhe nga rrjedhja anësore. Gjatësi standarde. Me aromë të...