+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Daipers Instacore – Пелени со instacore технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еластичен систем на затворање.

Daipers Instacore plus

Junior 11-24 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Extra Large 16+ Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Extra Large 16+ Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Junior 11-24 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Junior 11-24 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Maxi 7-18 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Maxi 7-18 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Midi 4-10 Kg - Пелени со  "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Midi 4-10 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Mini 3-6 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Mini 3-6 Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Extra Large 16+ Kg - Пелени со "instacore" технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...

Daipers Instacore plus

Junior 11-24 Kg - Пелени со"instacore"  технологија за екстра брза апсорпција на влага. Ултра тенки со странични манжетни против протекување и еласстичен систем на...