+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Gjatë fundjavës, ekipi i Mako Market ishte pjesë e trajnimit “Menaxhimi i Ndryshimeve dhe Sjellja Organizative” organizuar në Nish, Serbi, dhe i udhëhequr nga Udhëheqësi & Lumturia Guru, Z. Avinash Anandi. Gjithashtu, drejtuesi i trajnimit ishte z. Vasil Nachi, njeriu që e njeh formulën për sukses dhe e transferon atë në komunitetin e biznesit. Shkathtësitë dhe njohuritë e fituara gjatë dy ditëve të fundit do të zbatohen në punën e Mako Market dhe do të jenë nxitësit për sukses të mëtejshëm.