+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО

Во минатото концептот за креативност беше поврзан претежно со работата на писателите, сликарите, музичарите и луѓето со уметнички професии. Со зголемувањето на потребата од уникатен карактер на брендот креативноста премина во вистинска уметност. Покрај тоа, самиот чин...
НЕШТО ПЛУС!

НЕШТО ПЛУС!

КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО Во минатото концептот за креативност беше поврзан претежно со работата на писателите, сликарите, музичарите и луѓето со уметнички професии. Со зголемувањето на потребата од уникатен карактер на брендот креативноста премина во...